Obozy formą wypoczynku dla dzieci i młodzieży

Obozy, jako forma wypoczynku dla dzieci i młodzieży, mają swoje początki jeszcze przed I wojną światową. Do rozpowszechnienia ich przyczynił się związek Harcerstwa Polskiego, a po II wojnie światowej także zakłady pracy. Obecnie oprócz tych klasycznych, do których należą harcerskie obozy stałe i wędrowne, mamy jeszcze obozy sportowe, artystyczne, obozy przetrwania, konne, muzyczne. Oczywiście z roku na rok form tych przybywa.

Obóz harcerski to wyjazd grupy harcerzy, najczęściej drużyny, trwający najczęściej od dwóch tygodni da miesiąca. Wyróżnia się następujące rodzaje obozów harcerskich: obozy stałe, organizowane z daleka od miast, w rejonach kompleksów leśnych. Uczestnicy nocują zwykle w namiotach. Obozy wędrowne organizowane są dla młodzieży starszej, z lepszym przygotowaniem kondycyjnym i polega na przemieszczaniu się zgodnie ze wcześniej ustaloną marszrutą. Obóz sportowy lokalizowany jest biorąc pod uwagę o bazę sportową. Pod uwagę brana jest obecność takich obiektów jak: boiska i hale sportowe, orliki, korty tenisowe lub baseny. Obozy artystyczne lub muzyczne przeznaczone są dla młodzieży chcącej rozwijać się artystycznie. Najczęściej w formie zabawy, pod okiem profesjonalnych instruktorów z danej dziedziny sztuki, prowadzone są zajęcia doskonalące. Dodatkową atrakcją bywa lokalizacja w pobliżu morza, jeziora, obecność Aquaparku czy gór. Obozy konne organizowane przez stadniny, mają na celu promowanie jeździectwa i rozwijanie umiejętności właściwego postępowania z końmi. Obozy przetrwania uczą postępowania, które ma na celu zdobycie wiedzy i umiejętności związanych z przetrwaniem w warunkach naturalnych, niezależnych od czynników cywilizacyjnych.

Dlaczego warto posłać dziecko na obóz? Głównym czynnikiem jest to, że czas jest zorganizowany najczęściej w sposób kreatywny, cały dzień jest zaplanowany. W większości są to atrakcje związane terenem, na którym znajduje się obóz. A więc jest to zwiedzanie lokalnych zabytków, zapoznawanie się z folklorem regionu czy miejscowymi zwyczajami. Posyłając dziecko na obóz harcerski, dajemy mu możliwość

nauczenia się samodzielności. Tutaj, pod okiem wyspecjalizowanej kadry, samodzielnie się ubiera, dba o higienę osobistą, dba o czystość swojego otoczenia.

Także same muszą pamiętać o realizowaniu swoich potrzeb. Obóz artystyczny to nie tylko okazja doskonalenia umiejętności, które dziecko już posiada, lecz także szansa nawiązania nowych znajomości, a następnie jej podtrzymanie. W dobie Internetu nie jest to trudne, a jak wiemy nic tak nie łączy, jak wspólna pasja. Obóz sportowy zapewnia dziecku szereg różnorakich aktywności. Dla najmłodszych są to gry i zabawy zapoznające z poszczególnymi dyscyplinami sportu, natomiast młodzież może wybrać ulubioną dyscyplinę. Obozy językowe organizowane są dla grup językowych niemal z całego świata. Organizowane są w atrakcyjnych turystycznie miejscowościach i bardzo często prowadzone są przez instruktorów, dla których dany język jest językiem naturalnym.

Wysłanie dziecka na obóz jest znakomitym rozwiązaniem, gdy sytuacja finansowa uniemożliwia nam wyjazd wakacje z całą rodziną lub nie mamy urlopu w odpowiednim czasie. Wyjazd na obóz uczy samodzielności. Pomaga rozwijać zdolności, pasje, umiejętność pracy w grupie i współżycia z nią. Warto więc dać dziecku szansę skorzystania z tych możliwości. Pozwólmy dziecku współdecydować o rodzaju i miejscu obozu. Uczestnictwo w obozach poszerza horyzonty, gdyż zawsze napotkamy coś nowego.

Rokrocznie rodzice stają przed dylematem, jaki obóz wybrać dla swojej pociechy.

Portale i strony internetowe kuszą propozycjami i przedstawiają różnorakie oferty.

Warto jednak sprawdzić, czy organizator spełnia kryteria pozwalające na organizację obozu. Jeśli jest to szkoła lub znany nam klub sportowy, to nie ma powodu do obaw.

W innym wypadku należy sprawdzić, czy zostały dopełnione formalności zapewniające bezpieczeństwo i właściwą opiekę pedagogiczną naszym pociechom.

Przodującym portalem, któremu można zaufać, jest https://www.kogis.pl. Firma kogis zawsze oferuje tylko sprawdzone oferty. W pozostałych przypadkach zawsze dobrze jest przeczytać opinie na forach internetowych, których dużą liczbę znajdziemy w sieci.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here